මත්පැන් මිල ගැන රජයේ තීරණය

මත්පැන් මිල ගැන රජයේ තීරණය

මේ වසරේ ජනවාරි මස සිදුකරන ලද බදු ඉහළ නැංවීමත් සමග සුරාබදු ආදායම සියයට 7.4කින් පහත බැස ඇති බව ත් ඒ අනුව මේ වසරේ ඉලක්කගත සුරාබදු ආදායම ද සියයට 30කින් පහළ බැස ඇති බව වැඩ බලන මුදල් ඇමති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසීය.

එහෙත් මත්පැන් මිල අඩුකිරීම සඳහා රජයේ කිසිදු සූදානමක් නොමැති බව ත් ඒ පිළිබඳව පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍යවල පැතිර ගිය කතාබහ අසත්‍යක් බව ත් ඔහු සඳහන් කළේ ය.

සාමාන්‍ය වසරකට සපේක්ෂව මෙම වසරේ මත්පැන් නිෂ්පාදනයේ සියයට 40ක කඩා වැටීමක් සිදුව ඇති බව ද හෙතෙම කීය.

නීත්‍යනුකූල මත්පැන් අලෙවියේ බිඳ වැටීමත් සමග පාරිභෝගිකයා නීති විරෝධී මත්පැන්වලට යොමුවීම නිසා රජයේ ආදායම අඩුවන බව ත් ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට වන හානිය ද ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන බව ත් ඔහු පැවසීය.

උද්ධමනයට සාපේක්ෂව අනෙකුත් සෑම භාණ්ඩයක ම මිල ඉහළ යන පසුබිමක මත්පැන් මිල පමණක් අඩුකිරීමට රජය කිසිදු සූදානමක් නොමැති බව ද ඔහු වැඩිදුරට ත් පැවසුවේ ය.

Share This