හෙට දුම්රිය වර්ජනයක්

හෙට දුම්රිය වර්ජනයක්

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් දුම්රිය රියදුරන්ගේ සංගමය හෙට (12) වර්ජනයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, දුම්රිය පාලනාධිකාරිය වෙත මෙම වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දෙන බවයි, දුම්රිය රියදුරන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කළේ.

වසර 5 කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රමාද කර ඇති ශ්‍රේණි උසස්වීම් කඩිනම් කරන ලෙසට දීර්ඝ කාලයක සිට ඉල්ලා සිටියද ඊට යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොදැක්වීම හේතුවෙන් මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි, එම සංගමය සඳහන් කළේ.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )