කථානායකගේ විශ්වාසභංගය විවාදයට තවත් දවසක්

කථානායකගේ විශ්වාසභංගය විවාදයට තවත් දවසක්

කථානායකවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව 21වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේ විවාදයට ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදි තීරණය කර තිබේ .

ඒ අනුව එදින ප.ව 4.30 ට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙනු ඇත.

එසේම විපක්ෂය ගෙනෙන යෝජනාව අනුව ගොවීන්ගේ වී මිලදි ගැනිම සම්බන්ධ ගැටලු පිළිබඳව සභාව කල් තැබීමේ විවාදය 22 සිකුරාදා ප.ව 12.30 සිට ප.ව 6.00 දක්වා පැවැත්වේ.

Share This