පළාත් සභා පනත හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

පළාත් සභා පනත හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

පළාත් සභා මැතිවරණ පනත සංශෝධනය සඳහා වන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට හෙට (25) ඉදිරිපත් කිරීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ.සුමන්තිරන් මහතා තීරණය කර ඇත.

පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පතක් ලෙසය.

2019 ඔක්තෝබර් මස 11 වන දින පළාත් සභා මැතිවරණ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වු පනත් කෙටුම්පත පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස ගැසට් කර ඇත.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )