මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරියකගේ මල සිරුර තලංගම හෝටල් කාමරයක

මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරියකගේ මල සිරුර තලංගම හෝටල් කාමරයක

තලංගම ප්‍රදේශයේ හෝටල් කාමරයක තුළ තිබී ගෙලකපා ඝාතනය කළ බවට සැකකරන මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරියකගේ මලසිරුරක් අද (4) දහවල් සොයාගත් බව තලංගම පොලිසිය කියයි.

මෙම කාන්තාව බාහිර කථිකාචාර්යවරියක වශයෙන් කටයුතු කරන අතර ඉකුත් (26) දින සිට මෙම හෝටලයේ කාමරයක නවාතැන් ගෙන ඇති බව පොලිසිය කියයි.

ඇය පිළිබඳව පිළිතුරක් නොවූයෙන් හෝටල් සේවකයන් දොර විවෘත කර බැලීමේදී කාන්තාවගේ මළ සිරුර එහි තිබී සොයාගෙන ඇත.

Share This