යොහානි “ගෝල්ඩන් වීසා” සම්මානයට පාත්‍රවෙයි

යොහානි “ගෝල්ඩන් වීසා” සම්මානයට පාත්‍රවෙයි

යොහානි ද සිල්වා, ඩුබායිහි “ගෝල්ඩන් වීසා” සම්මාන හිමිකරගැනීමට සමත් වී තිබේ.

කලා, සංස්කෘතිය සහ විනෝදාස්වාදය ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා දායකත්වයක් දුන් පුද්ගලයන්ට ඩුබායිහි බලධාරීන් පිරිනමන ගෞරවනීය සම්මානය “ගෝල්ඩන් වීසා” ලෙස හදුන්වයි.

“ගෝල්ඩන් වීසා” ඇයගේ කලාත්මක විශිෂ්ටත්වය සඳහා වූ නොසැලෙන කැපවීම සහ ගෝලීය පරිමාණයෙන් සංස්කෘතික විවිධත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කැපවීම ඇගයීමට ලක් කරමින් පිරිනමා තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

Share This