වාද්දුව මොල්ලිගොඩ වෙඩිතැබීමක්

වාද්දුව මොල්ලිගොඩ වෙඩිතැබීමක්

වාද්දුව මොල්ලිගොඩ ප්‍රදේශයේ දී සිදු කල වෙඩිතැබීමකින් එක් පුද්ගලයෙකු තුවාල ලබා තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, හෝටලයක් ඉදිරිපිටදී අදාළ වෙඩිතැබීම සිදුකර ඇති බවයි.

Share This