ෂෙල් සමාගම අද සිට මෙරට ඉන්ධන බෙදාහැරීම අරඹයි

ෂෙල් සමාගම අද සිට මෙරට ඉන්ධන බෙදාහැරීම අරඹයි

ෂෙල් සමාගම (Shell Global) ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉන්ධන බෙදාහැරීම අද (22) සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 150 කින් Shell Global ඉන්ධන ලබාගත හැකි වනු ඇත.

පළමු Shell-RM Parks ඉන්ධන තොගය ඊයේ (21) කොළඹ වරායට සේන්දුවිය.

RM Parks (Private) Limited සමාගම 2023 දී ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය වෙතින්, වසර 20ක කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර කිරීමට කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබාගෙන ඇත.

Share This