ලොව වඩාත්ම ජනප්‍රියම සංචාරක ගමනාන්තවල සිව්වැනි ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට

ලොව වඩාත්ම ජනප්‍රියම සංචාරක ගමනාන්තවල සිව්වැනි ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට

2024 වසරේ තනි සංචාරයන් සඳහා ලොව වඩාත්ම ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්ත අතර ශ්‍රී ලංකාව සිව්වැනි ස්ථානයට පත්ව තිබේ.

”ෆෝබ්ස් ” ව්‍යාපාරික සඟරාව මේ බව අනාවරණ කර ඇත්තේ ”ෆ්ලෑෂ් පැක්” සංචාරක වෙබ් අඩවිය සිදුකළ ඇගයීමකට අනුවය.

ශ්‍රී ලංකාවට ඉහළින් එම ලැයිස්තුවේ දැක්වෙන්නේ ජපානය, ආජන්ටිනාව සහ ඊජිප්තුවය.

දුෂ්කර වසර ගණනාවකින් පසු ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ මේ වනවිට ඉදිරියට පැමිණෙමින් සිටින බව එම වෙබ් අවඩිය, ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ තබා ඇති සටහනක දැක්වේ.

ඒ අතර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දත්තවලට අනුව 2023 වසරේ විදෙස් සංචාරකයින් 1,487,303ක් මෙරටට පැමිණ තිබේ.

සංචාරක කර්මාන්තයෙන් පසුගිය වසරේදී මෙරට උපයා ඇති ආදායම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2,068කි.