විජේරාම පාසලක තාප්පයක් කඩාවැටී සිසුවෙක් යටවෙයි

විජේරාම පාසලක තාප්පයක් කඩාවැටී සිසුවෙක් යටවෙයි

නාවින්න – විජේරාම ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රාථමික පාසලක තාප්පයක් කඩාවැටීමෙන් පාසල් සිසුවෙකු තුවාල ලබා කළුබෝවිල රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.

එම පාසලේ පැරණි තාප්පයක් මෙලෙස කඩාවැටී ඇති බවටයි, තොරතුරු වාර්තා වන්නේ.

 

Share This