සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහළට

සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහළට

ලංකා සතොස ආයතනය විසින් අද (15) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ 3ක මිල පහත දමා තිබේ.

ඒ අනුව,

වටානා කිලෝග්‍රෑමයක මිල රු.275.00

පාන්පිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රු 195.00

රතු පරිප්පු කිලෝග්‍රෑමයක මිල රු 295.00 වශයෙන් මිල අඩු කර ඇත.

 

Share This