යාපනය පුන්කුඩිතිව් රෝහල අසලින් මිනිස් ඇටකටු හමුවේ

යාපනය පුන්කුඩිතිව් රෝහල අසලින් මිනිස් ඇටකටු හමුවේ

යාපනය පුන්කුඩිතිව් රෝහල ආසන්නයේ තිබී මිනිස් අස්ථි කොටස් තොගයක් හමුවූ බව උර්කාවතුර පොලිසිය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව එම ස්ථානයේ කැණීම් කටයුතු අද නිල වශයෙන් ආරම්භ කල අතර එය උර්කාවතුර දිසාවිනිසුරු නාලනී සුභාකරන් මහත්මිය හා අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී සී. ප්‍රනාවන් යන මහත්වරුන් ඉදිරියේ ආරම්භ කෙරිණි.

මෙම ස්ථානයේ පිහිටා ඇති කෝවිලක් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුකරන අතරතුරු අත්තිවාරමක් කැපීම සදහා සිදු කල කැණීමකදී මෙම මිනිස් අස්ථි කොටස් තොගය හමුවී තිබේ.

Share This