බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙමළ ජනතාව ජනපති රනිල්ට එරෙහිව විරෝධතාවක!

බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙමළ ජනතාව ජනපති රනිල්ට එරෙහිව විරෝධතාවක!

මේ දිනවල බ්‍රිතාන්‍යයේ සහ ප්‍රංශයේ සංචාරයක නිරත ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ ජනතාව විසින් විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙම විරෝධය මධ්‍යම ලන්ඩනයේ One George Street හිදී පවත්වා තිබිණ.

“රනිල් ගෝ හෝම්” යනුවෙන් පවසමින් මෙහිදී දමිළ ජනතාව විරෝධය පෑ ආකාරයක් දැකගන්නට ලැබිණ.

 

Share This