එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉහළ තනතුරකට ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයා

එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉහළ තනතුරකට ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයා

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා උනන්දුව සපයන එක්සත් ජාතීන්ගේ මූල්‍ය ආයතනය වන එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රාග්ධන සංවර්ධන අරමුදලේ (UNCDF) විධායක ලේකම් ලෙස ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති ප්‍රදීප් කුරුකුලසූරිය මහතා පත්වී තිබේ.

කුරුකුලසූරිය යනු යේල් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආචාර්ය උපාධියක් ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකි.

ඔහු මීට පෙර පාරිසරික මූල්‍ය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ විධායක සම්බන්ධීකාරක තනතුර දැරූ අතර එහිදී ඔහු රටවල් 140ක් පුරා අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 5ක ස්වාභාවික, දේශගුණික සහ බලශක්ති මූල්‍ය එකතුවක් ද අධීක්ෂණය කර තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රාග්ධන සංවර්ධන අරමුදල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ, විධායක ලේකම්වරයා ලෙස කුරුකුලසූරිය එම තනතුර භාරගැනීමේදී ප්‍රදාන, ණය සහ ඇපකර මෙන්ම අදාළ උපදේශන සේවා, විශේෂයෙන්ම අඩුම සංවර්ධිත රටවල අවශ්‍යතා උපරිම වන තැන්වල සංවර්ධන බලපෑම පරිමාණය කිරීම සඳහා සමූහයට මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමේ සංවිධානයේ අද්විතීය හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බවයි.

සිය පත්වීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ප්‍රදීප් කුරුකුලසූරිය පවසා ඇත්තේ, 2030 සඳහා තබා ඇති තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලීමට කාලය වේගයෙන් ගෙවී යන බැවින් වහාම වැඩ ආරම්භ කළ යුතුව ඇති බවයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රමුඛ උත්සාහය ඉදිරියට ගෙන යෑම සඳහා සිය කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට කැප වන බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Share This