විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට විද්‍යුත් බිල් පතක්

විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට විද්‍යුත් බිල් පතක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) ප්‍රදේශ කිහිපයක් සඳහා විද්‍යුත් බිල් පත් ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදුලිබල මණ්ඩලය පැවසුවේ ලබන නොවැම්බර් 16 වනදා සිට හොරණ ප්‍රදේශයේ කාර්යාලයට අයත් හොරණ, ඉංගිරිය, බුලත්සිංහල, සහ මොරගහහේන පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානවල නව බිල්පත් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

නොවැම්බර් 20 වනදා සිට බදුල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය යටතේ පවතින බදුල්ල, හාලි-ඇල, සහ පස්සර පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානවල මෙම නව බිල්පත් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ.

එමෙන්ම නොවැම්බර් 20 වනදා සිට රත්නපුර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ විෂය පථයට අයත් රත්නපුර මෙට්‍රෝ, නිවිතිගල, මල්වල, ඇලපාත, සහ කලවාන පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානවල ද ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 54 වැනි සංවත්සරයට සමගාමීවයි මෙම නව බිල්පත් පද්ධතිය හඳුන්වා දෙනු ලබන්නේ.

මුද්‍රිත කඩදාසි බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය නතර කර නව ඩිජිටල් අත්දැකීමක් ලබාදීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණක්.

මුද්‍රිත බිල්පත් නිකුත් කිරීම ඉදිරි මාසවලදී ක්‍රමයෙන් අත්හිටුවීමට බලාපොරොත්තු වන බැවින් මෙම පහසු සේවාව සඳහා කඩිනමින් ලියාපදිංචි වන ලෙසටයි විදුලිබල මණ්ඩලය පාරිභෝගිකයන්ට දැනුම් දෙන්නේ.

මෙම නව හඳුන්වාදීම මගින් වාර්ෂිකව කඩදාසි කොළ මිලියන 100ක් පමණ ඉතිරි කර ගැනීම අපේක්ෂාවයි

Share This