කුරුන්දි විහාරයට අයිති නැති ඉඩම් ආවට ගියාට මහජනතාවට දෙන්න එපා – එල්ලාවල මේධානන්ද හිමියන්ගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

කුරුන්දි විහාරයට අයිති නැති ඉඩම් ආවට ගියාට මහජනතාවට දෙන්න එපා – එල්ලාවල මේධානන්ද හිමියන්ගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

පූජ්‍ය එල්ලාවල මේධානන්ද හිමියන් විසින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත විශේෂ ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා.

කුරුන්දි විහාරයට අයිති නැති ඉඩම් මහජනතාවට පවරාදීම ගැන අදාළ ලිපිය මඟින් මේධානන්ද හිමියන් ජනාධිපතිවරයාගේ අවදානයට ලක්කර තිබේ.

එම හිමියන් පෙන්වා දී ඇත්තේ බෞද්ධ ආරාමයක් අසල ජාතිවාදී අරගලවලට සහාය දක්වන පුද්ගලයින්ට ඉඩම් ලබාදීම නුසුදුසු බවයි.

මේ මඟින් අනාගතයේ දී විශාල විනාශයක් සිදුවිය හැකි බවත් පූජ්‍ය එල්ලාවල මෙධානන්ද හිමියන් පෙන්වා දෙනවා.

මුලතිව් හි පිහිටි ඓතිහාසික කුරුන්දි විහාරයට අයත් නොවන ඉඩම් එම ඉඩම් හිමිවිය යුතු ජනතාවට ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් සහ පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව නියෝග කරනු ලැබුවා.

එල්ලාවල මෙධානන්ද හිමියන් ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකළ ලිපිය පහතින්.