භූමි කම්පාවෙන් පසු ජපානයේ පිහිටීම වෙනස් වෙලා

භූමි කම්පාවෙන් පසු ජපානයේ පිහිටීම වෙනස් වෙලා

රික්ටර් පරිමාණයේ ඒකක 7.5 ක් සටහන් කළ ප්‍රබල භූමි කම්පාවෙන් සහ ඉන්පසු හටගත් අතුරු භූමි කම්පාවලින් පසු ජපානයේ පිහිටීම වෙනස් වී ඇතැයි එරට භූ විද්‍යාඥයෝ පවසති.

භූ විද්‍යාඥයන්ට අනුව, ජපාන භූමියේ පිහිටීම මීටර් 4 කින් ඉහළට එසවී ඇති බවත්, මීටරයකින් බටහිර දෙසට තල්ලු වී ඇති බවත් පැවැසෙයි. ජපානය ප්‍රධාන දූපත්වලින් සහ කුඩා දූපත්වලින් සැදුම්ලත් දූපත් රාජ්‍යයකි.

භූ විද්‍යාඥයන් මේ බව පැවැසුවේ, ඔවුන් ලබා ගත් දත්ත සහ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප පාදක කර ගනිමිණි. රික්ටර් පරිමාණයේ ඒකක 7.5 ක් සටහන් කළ ප්‍රබල භූමි කම්පාවෙන් පසු අතුරු භූමි කම්පා 155 ක් ජපානය කැලැඹූ බව එරට භූ විද්‍යාඥයෝ පවසති.

ප්‍රබල භූමි කම්පාවෙන් සහ අතුරු භූමි කම්පාවලින් ජපානය කැලැඹුණේ පසුගිය පළමු වැනිදා සවසය. භූමි කම්පාවෙන් මියගිය ගණන 78 කි. නිවාස සහ ගොඩනැගිලි බිමට සමතලා වී අතුරුදන් වූ ගණන 50 කි.

මරණ සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළ යා හැකි බව පැවැසෙන අතර භූමි කම්පාවෙන් තුවාල ලැබූ ගණන 330 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ද පැවැසෙයි.