ඩොලරය ඉහළට

ඩොලරය ඉහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව අද (26) ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 321.39 ක් සහ විකුණුම් මිල රුපියල් 331.93 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙරට අනෙකුත් වාණිජ බැංකු කිහිපයක එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් සහ විකුණුම් මිල ගණන් දක්වා තිබුණු අයුරු පහතින්,

මහජන බැංකුව – රු. 320.18 – රු. 332.42

සම්පත් බැංකුව – රු. 322.00 – රු. 332.00

කොමර්ෂල් බැංකුවේ – රු. 320.16 – රු. 330.50

හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB) – රු. 322.00 – රු. 331.00

සෙලාන් බැංකුව – රු. 319.50 – රු. 331.50

ඩී.එෆ්.සී.සී. (DFCC) – රු.321.00 – රු. 333.00

එන්.ඩී.බී. (NDB) – රු. 318.50 – රු. 331.50

අමානා බැංකුව – රු. 324.00 – රු.330.00

ලංකා බැංකුව – රු. 322.25 – රු. 330.49

Share This