ප්‍රතිශක්තීකරණයට ලබා දෙන එන්නත් දෙකක හිඟයක්

ප්‍රතිශක්තීකරණයට ලබා දෙන එන්නත් දෙකක හිඟයක්

කහ උණට හා මෙනින්ජයිටීස් රෝග සඳහා ප්‍රතිශක්තීකරණය ලබා දෙන එන්නත් රට තුළ නොමැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජී. විජේසූරිය මහතා සඳහන් කළේ, අප්‍රිකානු කලාපයේ රැකියා සඳහා පිටත්ව යන පුද්ගලයින්ට කහ උණ සඳහා ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් ලබා දෙන බවයි.

ඒ සඳහා ගිවිසුම්ගතව සිටි සැපයුම්කරු නිසි පරිදි එන්නත් ලබා නොදීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගතව ඇති බවයි ඔහු සඳහන් කලේ.

එම එන්නත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ ද එය සාර්ථක වී නැත.

ඒ අනුව අදාළ සැපයුම්කරු මගින් කඩනමින් එන්නත් ආනයනයට සැලසුම් කර ඇති බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

වෛද්‍ය ජී. විජේසූරිය මහතා පැවසුවේ, මැදපෙරදිග කලාපයේ සමූහ වශයෙන් සංචාරය කරන පුද්ගලයින්ට මෙනින්ජයිටීස් රෝගය සඳහා ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් ලබා දෙන බවයි.

එම එන්තත් ද මේ වනවිට මෙරට ගබඩාවල නොමැති බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

මේ වනවිට ඇණවුම් කර ඇති එන්නත් ඉදිරි සතිය ඇතුළත දිවයිනට ලැබෙනු ඇතැයි වෛද්‍ය ජී. විජේසූරිය මහතා පැවසීය.

Share This