මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 25ක් අවලංගුයි

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 25ක් අවලංගුයි

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 25ක් අද (30) දින අවලංගු කෙරෙන බව දුම්රිය දෙපාර්‌තමේන්තුව පවසයි.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් වැල්ලවත්ත සහ බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථාන අතර ඇති නල මාර්ගයක සිදුකරන නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය මතුව තිබේ.

ඒ අනුව, වැල්ලවත්ත සහ කොටුව අතර දුම්රිය ධාවනය එක් මන්තීරුවකට සීමා කිරීමට සිදුව ඇති බවයි, එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

එම නඩත්තු කටයුතු ඊයේ (29) ආරම්භ කල අතර, ඒ අනුව, මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයේ යම් ප්‍රමාදයක් සිදුවිය හැකි බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අතර, හෙට (31) දිනයේ දී ද මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමන කටයුතු යම් තරමකට ප්‍රමාද විය හැකි බවයි, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

Share This