දිස්ත්‍රික්ක දෙකක පාසල් හෙට සහ අනිද්දාත් නිවාඩු

දිස්ත්‍රික්ක දෙකක පාසල් හෙට සහ අනිද්දාත් නිවාඩු

පවතින ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් හෙට (04) සහ අනිද්දා (05) යන දෙදින ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සියලු පාසල් නිවාඩු ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් අධ්‍යාපන බලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවක දී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Share This