වතු සේවකයින්ගේ දෛනික වැටුප් ගැසට්ටුව ගැන අභියාචනාධිකරණයෙන් තීන්දුවක්

වතු සේවකයින්ගේ දෛනික වැටුප් ගැසට්ටුව ගැන අභියාචනාධිකරණයෙන් තීන්දුවක්

වතු කම්කරුවන් සඳහා අවම දෛනික වැටුපක් නියම කරමින් කම්කරු අමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙන ගැසට් නිවේදනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වමින් මෙම අවස්ථාවේදී අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් නොකරන බවට අභියාචනාධිකරණය තීන්දු කර තිබේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය බලරහිත කිරීමේ රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා වැවිලි සමාගම් විසින් ගොනුකර ඇති පෙත්සම විභාගයට ගැනීමට තින්දු කරමින් අධිකරණය විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කරනු ලැබීය.

ඒ අනුව, අදාළ පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් වශයෙන් නම්කර සිටි කම්කරු අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර ඇතුළු පිරිසක් වෙත ජූනි මස 26 වනදා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වන ලෙස දන්වා නොතිසි නිකුත් කරන ලෙසත් මිනිසුරු මඩුල්ල නියම කළේය.

Share This