රිදියගම ඉපදුනු සිංහ පැටවූ දෙදෙනෙක් මහජන ප්‍රදර්ශනයට – නමක් දෙන්නත් අවස්ථාව

රිදියගම ඉපදුනු සිංහ පැටවූ දෙදෙනෙක් මහජන ප්‍රදර්ශනයට – නමක් දෙන්නත් අවස්ථාව

රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ ”සිනා ” නැමති සිංහ ධේනුව විසින් බිහිකළ සිංහ පැටවුන් දෙදෙනෙකු 10 වනදා සිට මහජන ප්‍රදර්ශනයට තබන බව රිදියගම සත්වෝද්‍යානයේ භාරකරු සහකාර අධ්‍යක්ෂක හේමන්ත සමරසේකර මහතා පවසයි.

අගෝස්තු මස 10 වනදාට ලෝක සිංහයන්ගේ දිනය නිමිත්තෙන් 10 වනදා සිට මෙම පැටවුන් දෙදෙනා දවසේ සීමිත කාලයක් මහජන ප්‍රදර්ශනයට තබන බවයි සමරසේකර මහතා කියා සිටියේ.

මෙම පැටවුන් දෙදෙනා බිහිකළ ‘’සිනා’’ සිංහ දෙනුව විසින් අවස්ථා තුනකදී පැටවුන් 9 දෙනෙකු බිහිකර තිබේ. ඒ අනුව අද වන විට රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ බිහිව මේ වනවිට ජීවත්ව සිටින සමස්ත සිංහ පැටවුන් සංඛ්‍යාව 18ක් වේ.

මේ අතර ”ලාරා ” නැමති සිංහ ධේනුව විසින් බිහිකළ පළමු සිංහ පැටවාවන ”ඩෝරා” නමැති සිංහ පැටවා බොහෝ දෙනෙකුගේ ආදරය දිනාගැනීමට සමත් විය.

එමෙන්ම මෙම සිංහ පැටවුන් දෙදෙනාට මේ වනතෙක් නම් තැබීමක් කර නොමැති අතර එම සිංහ පැටවුන්ට නම් තැබීමට රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ ෆේස්බුක් පිටුව මගින් ළමයින්ට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙන බවත් හොදම නම් යෝජනා කරන කීපදෙනෙකුට ත්‍යාග ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද රිදියගම සත්වෝද්‍යානයේ භාරකරු සහකාර අධ්‍යක්ෂක හේමන්ත සමරසේකර මහතා කියා සිටියේය.

Share This