උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

2023 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වනවිට නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, විභාග ප්‍රතිඵල www.doenets.lk යන විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් පරීක්ෂා කර ගත හැකිය.

මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී පැවැති 2023 උසස් පෙළ විභාගයට අපේක්ෂකයින් 346,976 දෙනෙකු පෙනී සිටියහ.

ඉන් 281,445 ක් දෙනෙකු පාසල් අයදුම්කරුවන් වන අතර සෙසු 65,531 දෙනා පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් වන බවයි, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

Share This