ජනාධිපතිවරණය පවත්වන කාලය ගැන දැනුම් දෙයි

ජනාධිපතිවරණය පවත්වන කාලය ගැන දැනුම් දෙයි

ජනාධිපතිවරණය ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේදි පවත්වන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කළමනාකරණ කමිටුවට දැනුම් දී ඇත.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති කළමනාකරණ කමිටුවේදී ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ මහ මැතිවරණය ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේදී කැඳවන බවයි.

තමන් ස්වාධීන අපේක්ෂකයකු ලෙස ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර තිබේ. සිය ප්‍රචාරක වැඩසටහන ලබන 13 වැනිදා ගාල්ලෙන් ආරම්භ කරන බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

ලබන වසරේ අප්‍රේල් මාසයට ප්‍රථම මහ මැතිවරණය පවත්වා ඉන් පසු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වීම තම අපේක්ෂාව බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කර ඇත.