විදුලිබල මණ්ඩල වෘත්තීය සමිති විරෝධතාවයකට සැරසෙයි

විදුලිබල මණ්ඩල වෘත්තීය සමිති විරෝධතාවයකට සැරසෙයි

විදුලිබල මණ්ඩල ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

නව පනත් කෙටුම්පත හරහා විදුලිබල මණ්ඩලය කොටස් 14 කට වෙන් කර පෞද්ගලික අංශයට ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් ඊට විරෝධය පළ කරමින් ආරම්භ කෙරෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් අද (20) පැවැත්වෙන බවත් රන්ජන් ජයලාල් මහතා පැවසීය.

Share This