ග්‍රහලෝකාගාරයේ දර්ශන කටයුතු යළි ඇරඹේ

ග්‍රහලෝකාගාරයේ දර්ශන කටයුතු යළි ඇරඹේ

ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රවල අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කාර්යයක් සදහා වසා දමා තිබූ ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරයේ පාසල් සහ මහජන දර්ශන අද (13) සිට යළි ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

මේ වසරේ පෙබරවාරි 27වැනිදා සිට මාර්තු 12වැනිදා දක්වා මෙම නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් ග්‍රහලෝකාගාරයේ මහජනයා සදහා දර්ශන වාර අවලංගු කර තිබුණි.

යළි දර්ශන වාර ආරම්භ කිරීම ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

Share This