2024 අයවැය සම්බන්ධයෙන් හිටපු අගමැතිගේ මතය

2024 අයවැය සම්බන්ධයෙන් හිටපු අගමැතිගේ මතය

2024 අයවැය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තවමත් තීරණයක් ගෙන නොමැති බවත් තම පක්ෂය නුදුරේදීම ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ගන්නා බව හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ඔවුන්ට එකඟ විය හැකි යෝජනාවලට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහාය දෙන බවත් අනුමත කළ නොහැකි යෝජනා වලට සහය නොදෙන බවත් ය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අයවැය යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කළේ දැයි විමසූ විට රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ තමන් කිසිදු සාකච්ඡාවකට නොපැමිණි බවත් එවැනි සාකච්ඡාවකට පක්ෂයේ වෙනත් අය සහභාගි වූයේ දැයි තමන් නොදන්නා බවයි.

කෙසේ වෙතත් ඔහු කියා සිටියේ මාස කිහිපයකට පසුව වුවත් රාජ්‍ය සේවකයන්ට දීමනාවක් ලබාදීම හොඳ බවයි.