නීතිඥවරියන්ගේ ඇඳුමට සංශෝධන

නීතිඥවරියන්ගේ ඇඳුමට සංශෝධන

නීතිඥවරියන්ගේ ඇඳුමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය වෙනස් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )