ලාදුරු මඩින්න WHO විශේෂඥ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් මෙරටට

ලාදුරු මඩින්න WHO විශේෂඥ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් මෙරටට

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ලාදුරු රෝගය සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් ලබන මාසයේදී දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බව ලාදුරු මර්දන ව්‍යාපාරය පවසයි.

ඉදිරි වසර දහය තුළ මෙරටින් ලාදුරු තුරන් කිරීම සඳහා එම පිරිස විසින් මාර්ග සිතියමක් සකස් කිරීමට නියමිත බව එහි අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසාද් රණවීර මහතා සඳහන් කලේය-.

Share This