උතුරු – නැගෙනහිර අනිද්දා හර්තාල්

උතුරු – නැගෙනහිර අනිද්දා හර්තාල්

දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු උතුරු නැගෙනහිර දේශපාලන පක්ෂ එක්ව ලබන 25 වනදා එම පළාත් දෙක තුළ හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානක්කියන් රාසමානික්‍කම් මහතා පවසයි.

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ඇතුළු දෙමළ ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් එම හර්තාල් ව්‍යාපාරය පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි, ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )