හමාස් සටන්කාමීන්ගේ ප්‍රාණ ඇපයේ සිටි ඊශ්‍රායල සෙබළියකට නිදහස

හමාස් සටන්කාමීන්ගේ ප්‍රාණ ඇපයේ සිටි ඊශ්‍රායල සෙබළියකට නිදහස

ගාසා තීරයේ හමාස් සටන්කාමීන්ගේ ප්‍රාණ ඇපයේ සිටි ඊශ්‍රායල සෙබළියක නිදහස් කිරීමට හමාස් සටන්කාමීන් පියවර ගෙන තිබේ.

ඊශ්‍රායල හමුදා, දිගින් දිගටම ගාසා තීරයේ හමාස් සටන්කාමීන්ගේ ඉලක්කවලට පහර දෙමින් සිටී. ඒ, හමාස් ග්‍රහණයේ පසුවන ඊශ්‍රායල ප්‍රාණ ඇපකරුවන් සොයමිනි. මෙම සෙබළිය නිදහස් කිරීමට සටන්කාමීන් පියවරගෙන ඇත්තේ ද ඊශ්‍රායල ප්‍රහාර එල්ල වෙද්දීය.

හමාස් සටන්කාමීන්, පසුගිය 7 වැනිදා ඊශ්‍රායලයට කඩා වැදී පහර දුන් අවස්ථාවේදී කාන්තාවන්, කුඩා දරුවන්, වැඩිහිටියන්, හමුදා සෙබළුන් ඇතුළු 230 කට වැඩි පිරිසක් අල්ලාගෙන ගාසා තීරයට රැගෙන ආවේය. ඒ, ප්‍රාණඇපකරුවන් ලෙසය. නිදහස ලැබුවේ එසේ ප්‍රාණ ඇපයේ සිටි සෙබළියකි. නිදහස ලැබුවේ ඕරි මෙගිඩිෂ් නමැති සෙබළියයි.

‘අප ඇය වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලට යොමු කළා. ඇය යහතින් ඉන්නවා. දැන් ඇය ඇගේ පවුලේ අය සමඟ ඉන්නවා.’ යැයි ඊශ්‍රායල අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, මෙගිඩිෂ් ඇලේ පවුලේ අය සමඟ සිටින ඡායාරූපයක් මාධ්‍ය වෙත ලබා දෙමින් පැහැදිලි කර තිබේ.

Share This