රන් මිල පහළට

රන් මිල පහළට

මෙරට රත්තරන් වෙළඳපොල තුළ සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (14) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුම රු.182,200.00 වන අතර කැරට් 24 රන් පවුම රු. 198,700.00ක් ලෙස සටහන්ව තිබේ.

Share This