ක්‍රිස්ටල් සිම්පනි කොළඹ වරායට

ක්‍රිස්ටල් සිම්පනි කොළඹ වරායට

සුඛෝපභෝගී මගී නෞකාවක් වන ක්‍රිස්ටල් සිම්පනි අද උදෑසන කොළඹ වරායට පැමිණ තිබේ.

අන්දමන් දූපත්හි සිට මගීන් 186 දෙනෙකු සහ කාර්ය මණ්ඩලය 429 දෙනෙකු සමග මෙම නෞකාව කොළඹට පැමිණ ඇති අතර චීන, නෙදර්ලන්ත මෙන්ම ඇමරිකානු මගීන් මෙහි ගමන් කරන අතර, ඔවුන් කොළඹ සහ ගාල්ල යන ප්‍රදේශවල සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.

බහමාස් ධජය යටතේ පැමිණි ක්‍රිස්ටල් සිම්පනි නෞකාව අද රාත්‍රියේ ඉන්දියාව බලා පිටත්ව යාමට නියමිතව ඇත.

Crystal Symphony | Built in Turku, Finland

Share This