මත්පැන් බලපත්‍ර වෙනත් අයට විකුණන මන්ත්‍රීන්ට වැඩ වරදින ලකුණු

මත්පැන් බලපත්‍ර වෙනත් අයට විකුණන මන්ත්‍රීන්ට වැඩ වරදින ලකුණු

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදී ඇති මත්පැන් බලපත්‍ර විශාල මිලකට විකිණීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ එවැනි කරුණක් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හඳුනාගනු ලැබුවහොත් එම මත්පැන් බලපත්‍ර අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන බවයි.

ආණ්ඩු පක්ෂයේත් විපක්ෂයේත් මන්ත්‍රීවරුන් රැසක් මත්පැන් බලපත්‍ර ඉල්ලා ඇති බවත්, ඒවා පසුව රුපියල් කෝටි 5 වැනි විශාල මුදලකට අලෙවි කරන බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති බවත් වාර්තා විය.

රට තුළ නව සුරාසැල් 478ක් පිහිටුවීම සඳහා නව නිර්ණායක යටතේ මත්පැන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට රජය ගත් තීරණයේ කොටසක් ලෙස මෙය සිදු කෙරේ.

රට තුළ සුරාසැල් විවෘත කිරීම සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී සහ අනුමත කිරීමේදී ආණ්ඩුවේ මෙන්ම විපක්ෂයේ ද ඥාතීන්ගේ නම් වලින් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට උත්සාහ කර ඇති බව පවසමින් සම්මත කර ඇති නිර්ණායක පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධාන කාරක සභාවක් සොයා බැලීම ආරම්භ කර ඇති බවද වාර්තා විය.

ඒ අනුව ඊයේ (23) සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්.ජේ.ගුණසිරි මහතා පැවසුවේ, එවැනි සිදුවීමක් වාර්තා වුවහොත් හෝ අදාළ කරුණ සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තුවට යම් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වුවහොත් දෙපාර්තමේන්තුව අදාළ නීති ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

සුරාබදු ආඥාපනතට අනුව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාදිය යුතු අවසරය ලබා නොගෙන වෙනත් පාර්ශවයකට මත්පැන් බලපත්‍රයක් විකිණීමට හෝ ලබාදීමට නොහැකි බව පවසමින් එම සියලු මත්පැන් බලපත්‍ර අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන බවද ඔහු පැවසීය.

“කෙසේ වෙතත්, කිසියම් පාර්ශවයක් මත්පැන් බලපත්‍රය විකිණීමට කැමති නම්, ඔහු හෝ ඇය දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වා, එහි අවසරය ලබාගෙන, රු. මිලියන 15ක් රජයට ගෙවා එය කළ හැකියි.

ඉහත කොන්දේසි සපුරා නොගෙන, යම් පාර්ශ්වයකට මත්පැන් බලපත්‍රයක් ලබා දුන් පසු එය තම අභිමතය පරිදි විකිණීමට කිසිවෙකුට බලයක් නොමැති බව ඔහු පැවසීය.

Share This