දින පහකට පසු හෙට සිට බැංකු වැඩ

දින පහකට පසු හෙට සිට බැංකු වැඩ

දින පහක දීර්ඝ නිවාඩුවකින් පසුව බැංකු සහ කොටස් වෙළඳපොළ සාමාන්‍ය පරිදි හෙට (04) විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා බැංකු ඉකුත් බ්‍රහස්පතින්දා (29) සිට අද (03) දක්වා වසා තැබිණ.

බැංකු වසා තැබීමට සමගාමීව කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළද දින පහක් තිස්සේ වසා තැබිණ.

හෙට සිට සාමාන්‍ය පරිදි රට පුරා සියලු බැංකු ශාඛා විවෘත වන අතර ගනුදෙනුකරුවන්ට ඒවායේ සේවය ලබා ගත හැකිය.

Share This