ශ්‍රී ලංකාවේ නව අමෙ­රි­කානු තානා­ප­ති­නිය එලි­ස­බෙත් කැත්රින්

ශ්‍රී ලංකාවේ නව අමෙ­රි­කානු තානා­ප­ති­නිය එලි­ස­බෙත් කැත්රින්

අමෙ­රිකා එක්සත් ජන­ප­දයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිල­ධා­රි­ණි­යක් වන එලි­ස­බෙත් කැත්රින් හොස්ට් මහ­ත්මිය ශ්‍රී ලංකාවේ නව අමෙ­රි­කානු තානා­ප­ති­නිය වශ­යෙන් නම්කර තිබේ.

වර්ත­මාන අමෙ­රි­කානු තානා­ප­තිනී ජුලී චැන්ග් මහ­ත්මි­යගේ නිල කාලය අව­ස­න්වී­මෙන් පුර­ප්පාඩු වන එම ධූරය වෙනු­වෙන් අමෙ­රි­කානු රාජ්‍ය දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව විසින් හොස්ට් මහ­ත්මිය නම්කර තිබෙන අතර අදාළ පත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ එක­ඟ­තාව ලබාදී තිබෙන බව ද වාර්තා වෙයි.

දැනට ඒ මහ­ත්මිය පාකි­ස්තා­නයේ නියෝජ්‍ය සහ­කාර ලේක­ම්ව­රිය වශ­යෙන් කට­යුතු කරන අතර ජර්ම­නියේ අමෙ­රි­කානු තානා­පති කාර්යා­ලයේ අමාත්‍ය උප­දේ­ශි­කාව වශ­යෙන් ද සේවය කර ඇත.

ඒ මහ­ත්මිය අමෙ­රි­කානු විදේශ සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිල­ධා­රි­ණි­යක් වන අතර මීට පෙර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික තන­තුරු රැසක කට­යුතු කර ඇත.

එස්ටෝ­නි­යාවේ අමෙ­රි­කානු තානා­පති කාර්යා­ලයේ නියෝජ්‍ය දූත මණ්ඩල ප්‍රධා­නියා වශ­යෙන් කට­යුතු කර තිබෙන එලි­ස­බෙත් කැත්රින් හොස්ට් මහ­ත්මිය යුක්රේ­නය, ඇෆ්ග­නි­ස්තා­නය, රුසි­යාව, ටජි­කි­ස්තා­නය සහ පාකි­ස්තා­නය යන රට­වල අමෙ­රි­කානු දූත මණ්ඩ­ල­වල ද සේවය කර තිබේ.

මේ අතර වර්ත­මාන අමෙ­රි­කානු තානා­ප­තිනී ජුලී චැන්ග් මහ­ත්මිය 2022 වසරේ පෙබ­ර­වාරි මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙ­රි­කානු තානා­ප­ති­නිය වශ­යෙන් වැඩ බාර­ගත් අතර ශ්‍රී ලංකා – එක්සත් ජන­පද රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබ­ඳතා ශක්ති­මත් කිරීම වෙනු­වෙන් ඒ මහ­ත්මිය සුවි­ශේෂී කාර්ය­භා­ර­යක් ඉටු කළාය.

මෑත­කදී ශ්‍රී ලංකාව මුහු­ණ­දුන් ආර්ථික සහ දේශ­පා­ලන අර්බු­දය අව­සන් කොට ස්ථාවර රටක් නිර්මා­ණය කිරී­මෙ­හිලා කැපී­පෙ­නෙන කාර්ය­භා­ර­යක් ඉටු­කළ ජුලී චැන්ග් මහ­ත්මිය ඒ වෙනු­වෙන් අමෙ­රි­කාවේ සහාය ශ්‍රී ලංකා­වට ලබා­ගැ­නීම සඳහා අවශ්‍ය කඩි­නම් ක්‍රියා­මාර්ග ද ගත්තාය.

Share This