පෞද්ගලික අංශයටත් රු.20,000ක මාසික දීමනාවක් දෙන්නැයි රජයට ඉල්ලීමක්

පෞද්ගලික අංශයටත් රු.20,000ක මාසික දීමනාවක් දෙන්නැයි රජයට ඉල්ලීමක්

මෙවර අයවැයෙන් පෞද්ගලික අංශය, වැවිලි ක්ෂේත්‍රය සහ අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයින්ට ද රු.20,000ක මාසික දීමනාවක් ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතු බව ජාතික කම්කරු සභා නියෝජිතයින් පවසයි.

අන්තර් සේවක සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ පවසා සිටියේ, එවැනි දීමනාවක් ලබානොදෙන්නේ නම් ඒ වෙනුවෙන් රජයට බලපෑම් කිරීමට සිදුවන බවයි.

“අමතක නොකර මේ ඉල්ලීමට කන්දෙන්න. එහෙම නොවුණොත් අපි 13 පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිටට එනවා. රටේ අනෙකුත් වෘත්තීය සමිති සමඟ කටයුතු කරනවා.”

Share This