අධික වේගයෙන් ගිය මෝටර් රථයක් අනතුරක

අධික වේගයෙන් ගිය මෝටර් රථයක් අනතුරක

අධික වේගයෙන් ධාවන වූ මොටර් රථයක් ලිස්සා ගොස් මාර්ගයේ අසල තිබූ පස් කන්දක ගැටී මාර්ගය හරහා පෙරළී ගොස් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.

අද (29) අලුයම හැටන් – නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොටගල ඉන්ධන පිරවුම්හල අසල දී මෙම අනතුර සිදුව ඇති බවයි පොලීසිය පැවසුවේ.

දික්ඔය ප්‍රදේශයේ සිට අධික වේගයෙන් ධාවන වී ඇති මොටර් රථය පැවති අධික වර්ෂාවත් සමඟ ලිස්සා ගොස් අසල තිබූ කන්දක ගැටී මාර්ගය හරහා පෙරළීයාමෙන් මෙම අනතුර සිදුව තිබෙනවා.

මොටර් රථය අනතුරට පත් වන අවස්ථාවේ දී රියදුරා පමණක් මොටර් රථය තුළ සිට ඇති අතර, අනතුරින් ඔහුට හානියක් සිදුව නැහැ.

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ මාර්ග ලිස්සන සුළු බැවින් එම මාර්ගවල රථ වාහන ධාවන කිරිමේ දී සැලකිලිමත්වන ලෙස පොලීසිය රියදුරන්ට දැනුම් දෙනවා.

6 3

4 1 1

5 3

3