මිලියන 1000ක වන්දියක් ඉල්ලා මෛත්‍රීගෙන් මහින්දට එන්තරවාසියක්

මිලියන 1000ක වන්දියක් ඉල්ලා මෛත්‍රීගෙන් මහින්දට එන්තරවාසියක්

පසුගිය 22 වනදා සහ ඊයේ මාධ්‍ය ඔස්සේ සිදුකරන ලද ප්‍රකාශයක් හේතුවෙන් සිදුවූ අපහාසය වෙනුවෙන් වන්දි මුදලක් ඉල්ලා සිටිමින් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා වෙත එන්තරවාසියක් යොමුකර තිබේ.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නීතිඥවරයා විසිනුයි මෙම එන්තර වාසිය යොමු කර ඇත්තේ.

එමගින් දන්වා ඇත්තේ, එම කරුණු හරහා සිදුවූ අලාභය හෝ වන්දි මුදල වන රුපියල් මිලියන 1000ක මුදලක් දින 14ක් තුළ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ගෙවන ලෙසටය.

Share This