වැල්ලවත්තේ ගොඩනැගිල්ලක 08වන මහලෙන් වැටී පුද්ගලයෙක් මරුට

වැල්ලවත්තේ ගොඩනැගිල්ලක 08වන මහලෙන් වැටී පුද්ගලයෙක් මරුට

වැල්ලවත්ත, ගාලුපාර ප්‍රදේශයේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක ඉදිකිරීම් කටයුතුවල නිරතව සිටි පුද්ගලයෙක් ඉන් ඇද වැටී මියගොස් තිබේ.

එහි 08වන මහලෙන් අදාළ පුද්ගලයා ඇද වැටී ඇති බවයි, පොලිසිය සඳහන් කළේ.

මරණකරු වයස අවුරුදු 34ක් පමණ වූ කරදගොල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැල්ලවත්ත පොලීසිය වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සිදුකරයි.