ජනාධිපතිගේ දේශපාලන කාර්යාලය විවෘත කෙරේ

ජනාධිපතිගේ දේශපාලන කාර්යාලය විවෘත කෙරේ

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය දේශපාලන කාර්යාලය මීට සුළු මොහොතකට පෙර කොළඹදී සුබ මොහොතින් විවෘත කර තිබේ.

නව කාර්යාලය කොළඹ – මල් පාරේ පිහිටා ඇති අතර ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ දේශපාලන මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකිරීම මෙම කාර්යාලය මගින් සිදු කෙරෙයි.

මෙම විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන සහ ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන් එක්ව තිබේ.

Share This