බස් ගාස්තු අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළට

බස් ගාස්තු අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළට

අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සැලසුම් කළ ආකාරයෙන් 5.07%කින් බස් ගාස්තු පහළ දැමීමට ජාතික ගමනාගමන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් දෙකකින් පහළ යන අතර එහි නව මිල රුපියල් 28කි.

ජාතික බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්තිය අනුව බස් ගාස්තු සංශෝධනය සිදුවන ආකාරය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ජාතික ගමනාගමන කොමිසම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් එහි සභාපති ශෂී වෙල්ගම මේ බව පැවසීය.

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව මඟින් මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙන නව සාමාන්‍ය සේවා ගාස්තු අගයන් පහතින්

Share This