දූෂිත කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අසාදුලේඛනගත නොකරන එකම රට

දූෂිත කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අසාදුලේඛනගත නොකරන එකම රට

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේදී දූෂණ හා වංචා ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදීම කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අසාදු ලේඛනගත කිරීමට ප්‍රමාණවත් හේතුවක් ලෙස හඳුනා නොගන්නා දකුණු ආසියාවේ එකම රට ශ්‍රී ලංකාව බව නවතම වාර්තාවකින් අනාවරණය වී ඇතැයි වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය පවසයි.

ගිවිසුම්ගත බැදීම් පැහැර හරින කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අසාදු ලේඛනගත කිරීමට ප්‍රතිපාදන තිබියදීත් එසේ නොකරන දකුණු ආසියාවේ එකම රට ශ්‍රී ලංකාව බවද වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය පැවැසුවේය.

2006 වසරේ හඳුන්වා දී ඇති ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවල ඇති හිඩැස් හේතුවෙන් ඉහත පළමු ගැටලුව මතු වී තිබෙන බවත් දූෂණයට එරෙහිව සටන් වැදීම සඳහා ඉතා ඉක්මණින් එම හිඩැස් වසා දැමීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් මෙම වාර්තාවෙන් හෙළි වී ඇතැයි වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය ප්‍රකාශ කළේය.

ගිවිසුම්ගත බැදීම් පැහැර හරින කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අසාදු ලේඛනගත කිරීමට පමණක් නොව එම කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ නම් පොදු, මාර්ගගත දත්ත ගබඩාවක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටද ප්‍රතිපාදන තිබුණත් පසුගිය වසරේ ජූලි මස වනතෙක් එම දත්ත ගබඩාවේ කිසිම නමක් ප්‍රදර්ශනය වී නොමැති බවද වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය පෙන්වා දෙයි.

එයට හේතුව පවතින රෙගුලාසි වලට අනුකූල නොවීම බව එම වාර්තාවෙන් පෙනී යන්නේ යැයි වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය සඳහන් කළේය.

අනෙක් දකුණු ආසියානු රටවලත් මෙවැනිම දත්ත ගබඩාවක් තිබෙන බවත් නේපාලයේ එම දත්ත ගබඩාවට ගිවිසුම්ගත බැදීම් පැහැර හැරි කොන්ත්‍රාත්කරුවන් 629 කගේ සහ බංග්ලාදේශයේ දත්ත ගබඩාවට ගිවිසුම්ගත බැදීම් පැහැර හැරි කොන්ත්‍රාත්කරුවන් 510 කගේ නම් ඇතුළත් වී තිබෙන බවත් එම වාර්තාවෙන් අනාවරණය වූ බව වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය පැවැසුවේය.

Share This