දක්ෂිණ අධිවේගයේ අනතුරකින් නඩත්තු සේවකයන් දෙදෙනෙකු මරුට

දක්ෂිණ අධිවේගයේ අනතුරකින් නඩත්තු සේවකයන් දෙදෙනෙකු මරුට

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කුරුඳුගහහැතැක්ම පිවිසුම ආසන්නයේදී ලොරි රථයක් ආරක්ෂිත වැටේ ගැටීමෙන් නඩත්තු සේවකයන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.

ඇසින් දුටු සාක්ෂිවලට අනුව ලොරි රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන සේවකයන් අනතුරට ලක්කරමින් ආරක්ෂිත වැටේ ගැටී ඇත.

කොළඹ දෙස සිට පානීය ජලය ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ලොරි රථයක්, රාත්‍රියට විනිවිඳ පෙනෙන පුවරු සෝදමින් සිටි සේවකයන් දෙදෙනකු වෙතට කඩා වැදී මෙම අනතුර සිදුව තිබේ.

Share This