අප්‍රේල් 8 වැනිදා පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක්

අප්‍රේල් 8 වැනිදා පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක්

ලබන අප්‍රේල් 8 වැනිදා පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක් සිදුවීමට නියමිත බව ඇමෙරිකාවේ නාසා ආයතනය පවසයි.

ඒ අනුව, මෙම සූර්ය ග්‍රහණය හොඳින්ම දකින්න ලැබෙන්නේ උතුරු ඇමෙරිකාවට පමණක් බවයි, නාසා ආයතනය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

සූර්ය ග්‍රහණයක් ඇතිවන්නේ, සූර්යයාගේ කොටසක් හෝ සූර්යයා සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ වැසී යන පරිද්දෙන් සූර්යයා සහ පෘථිවිය අතරින් සඳ ගමන් කරද්දීය.

පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක් දකින්න ලැබෙන්නේ ඉතාමත් කලාතුරකිනි.

උතුරු ඇමෙරිකානුවන්ට මින් පසු මෙවැනි පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක් දකින්න ලැබෙනු ඇත්තේ 2044 දී බවයි, නාසා ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ.

Share This