හෙට ප්‍රදේශ රැසකට දැඩි උණුසුමක් – කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

හෙට ප්‍රදේශ රැසකට දැඩි උණුසුමක් – කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

හෙට (08) දිනයේ ප්‍රදේශ රැසක උණුසුම් තත්වය අවධානය යොමු කළ යුතු මට්ටමක පවතිනු ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

වැඩි විස්තර පහතින්,

 

Share This