සාමාන්‍ය පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල එන දිනය ඇමති කියයි

සාමාන්‍ය පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල එන දිනය ඇමති කියයි

සාමාන්‍ය පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙර නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මැයි මාසයේ දෙවෙනි සතියේ ආරම්භ වීමට නියමිතව බවයි අමාත්‍යවරයා අද (26) පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළේ.

“සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මැයි මාසයේ දෙවෙනි සතියේ ආරම්භවීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඊට පෙර සියලු නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන බවට විභාග කොමසාරිස්තුමා දැනුම්දුන්නා.”

Share This