හදිසියේම උසස් පෙළ සිසුවියන් පිරිසකගේ ප්‍රතිඵල අත්හිටුවයි – හේතුව මෙන්න

හදිසියේම උසස් පෙළ සිසුවියන් පිරිසකගේ ප්‍රතිඵල අත්හිටුවයි – හේතුව මෙන්න

ත්‍රිකුණාමලය සහිරා විද්‍යාලයේ මෙවර අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටි සිසුවියන් 70කගේ විභාග ප්‍රතිඵල අත්හිටුවා ඇතැයි එම විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ඒ. එම්. මුහයිත් මහතා පැවසීය.

අඩි විස්සයි විස්සේ පන්ති කාමරවල විභාග ශාලාව පවත්වාගෙන යෑමේදී සිදුවී ඇති බව කියන විභාග අක්‍රමිකතාවයක් හේතුවෙන් මෙලෙස එම ප්‍රතිඵල අත්හිටුවා තිබේ.

ඒ අනුව, මේ වන විට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් අරඹා ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.

මෙම විදුහලේ සිසු සිසුවියන් 141 දෙනෙකු විභාගයට අයදුම්පත් පුරවා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඉන් 43 දෙනකු සිසුන් වන අතර සෙසු පිරිස සිසුවියන් වේ.

ඉන් 114 දෙනෙකු විභාගයට පෙනී සිට ඇති බවත් එම පිරිසෙන් 44 දෙනෙකුගේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වී ඇති බවත් විදුහල්පතිවරයා පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුකාර සෙන්දිල් තොණ්ඩමාන් මහතා හමුවූ මෙම සිසුවියන් තමන්ට සිදුවී ඇති අසාධාරණය පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක්ද පවත්වා තිබුණි.

ත්‍රිකුණාමලය සහිරා විදුහලේ මෙම සිසු සිසුවියන් විභාගය ලියා ඇත්තේ, එම විදුහලේම ස්ථාපිත කර තිබූ විභාග මධ්‍යස්ථානයක බව දැනගන්නට ඇත.