මුද්දරයක අවම මිල රුපියල් 100 වෙයි

මුද්දරයක අවම මිල රුපියල් 100 වෙයි

තැපැල් මුද්දරයක අවම මිල රුපියල් 100 දක්වා වැඩිකිරීමට යෝජනා කර තිබෙන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් අනුෂ පැල්පිට මහතා පවසයි.

ඒ සඳහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බවයි ඔහු පැවසුවේ.

2022 වන තෙක් රුපියල් 15ක්ව පැවති මුද්දරයක අවම මිල මේ වනවිට රුපියල් 50කි.

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව දිගින් දිගටම පාඩු ලැබීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගැනීමට සිදුවන බව ඔහු පැවසීය.

තැපැල් දෙපාර්තුමේන්තුව පසුගිය 2023 වර්ෂයේ දී පමණක් මිලියන 7000 ක පාඩුවක් ලබා තිබේ.